ZOZAN is closed - wholesale available.


In the last three years, we together made it possible to turn an idea into on of the biggest Kurdish platforms. Our gratitude goes out to each and every one of you who made it possible. Due to personal reasons, we have decided to pass on the opportunity to you so you can carry on with this legacy.
Individual orders are no longer possible. Orders already placed will be processed. Otherwise our products can be purchased at wholesale prices. Contact: https://www.zozan.com/contact

Kürtlerin Maddi Kültürü - Geleneksel Kültür Birliği Sorunu

Kürtlerin Maddi Kültürü - Geleneksel Kültür Birliği Sorunu
This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.

€4.95 *

Prices incl. VAT plus shipping costs

Delivery time approx. 21 working days

  • ZZN10669
Rusçadan Çevirenler: İbrahim Kale / Arif Karabağ ISBN: 9758637304 Birinci Baskı: 2002... more
Product information "Kürtlerin Maddi Kültürü - Geleneksel Kültür Birliği Sorunu"

Rusçadan Çevirenler:

İbrahim Kale / Arif Karabağ

ISBN: 9758637304

Birinci Baskı: 2002

19.5x13, 352 sayfa

Kürtlerin maddi kültürüne ilişkin etnolojik araştırmaların ilk örneklerinden olan bu kitap, Kürdistan ile Kürt etnik nüfusunun yaşadığı Yakın Doğu’nun Kürdistan’a komşu olan bölgelerinde genel bir etno-kültürel örüntü bulmaya yönelik uzun yıllar yapılan araştırmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Yazar, Kürt kültürü ile Kafkasya, Anadolu ve Asya’daki diğer komşu toplulukların kültürleri arasındaki etkileşim üzerinden tarihsel olarak şekillenen bazı ulusal ve kültürel özellikler üzerinde duruyor. Kafkasların güneyinde,uzun zamandan beri bölgenin yerlisi olarak yaşayan Kürtler üzerinde 1950’li ve 80’li yıllar arasında yapılan alan araştırmaları, Yakın Doğulu diğer akraba maddi kültürlerle Kürtlerin maddi kültürü arasında karşılaştırmalar yapabilmiştir. 19. ve erken 20. yüzyılda Kürdistan’dan Kafkaslar’ın güneyi ile komşu yörelere göç eden bazı aşiret konfederasyonları ulusal öz bilinç, kültür, dil ve geleneklerini etkin bir şekilde devam ettirmişlerdir. Alan araştırmalarının bulguları arşiv bilgileri, Moskova, Leningrad, Tiflis ve Erivan’daki Sovyet müzeleri ile İran müzelerindeki eser ve eşyalar ve aynı zamanda Rusça, Batı Avrupa ve Şark dilleri ile yazılan edebi eserler ile desteklenmektedir.

Author: T.F. Aristova
Language: Turkish
Eigenschaften: "Kürtlerin Maddi Kültürü - Geleneksel Kültür Birliği Sorunu"
Author: T.F. Aristova
Language: Turkish
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Kürtlerin Maddi Kültürü - Geleneksel Kültür Birliği Sorunu"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Please enter these characters in the following text field.

The fields marked with * are required.

Viewed