ZOZAN is closed - wholesale available.


In the last three years, we together made it possible to turn an idea into on of the biggest Kurdish platforms. Our gratitude goes out to each and every one of you who made it possible. Due to personal reasons, we have decided to pass on the opportunity to you so you can carry on with this legacy.
Individual orders are no longer possible. Orders already placed will be processed. Otherwise our products can be purchased at wholesale prices. Contact: https://www.zozan.com/contact

Jön Kürtler - Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Kürt Hareketi (1898 – 1914)

Jön Kürtler - Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Kürt Hareketi (1898 – 1914)
This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.

€3.95 *

Prices incl. VAT plus shipping costs

Delivery time approx. 21 working days

  • ZZN10692
ISBN: 978-9944-382-31-0 21.5x13.5, 176 sayfa Bu çalışma, 1898’de ilk Kürtgazetesi... more
Product information "Jön Kürtler - Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Kürt Hareketi (1898 – 1914)"

ISBN: 978-9944-382-31-0

21.5x13.5, 176 sayfa

Bu çalışma, 1898’de ilk Kürtgazetesi Kurdistan’ı çıkarmaya öncülüketmiş ve 1908 devriminden sonra İstanbul’da Kürt“aydınlanması” savaşını sürdürmüş olan “JönKürtler” üzerine odaklanmıştır. “Jön Kürtlerin”kim oldukları ve onların ideolojilerini anlamak için Kürtbasınındaki konular dönemin genel havası içerisindeokunmaya ve incelenmeye çalışılıyor. Kitabın temel sorusukısaca şöyle özetlenebilir: Bu Kürt aydınlaması neidi ve nereye kadar gidiyordu?

İlk bölümde milliyetçiliküzerine yapılan çalışmaları şekillendiren teoriktartışmaların genel hatları incelenirken. İkinci bölümde,Osmanlı’nın son dönemlerindeki imparatorluğa özgümilliyetçilik anlayışı gözönündebulundurularak Kürt milliyetçiliği hareketiyle ilgilitarihyazımı sorgulanıyor. Üçüncü bölümdeKürt seçkin sınıfı ve 19. yüzyıldaki Osmanlıreformunun bu sınıfın yapısı üzerine etkisi ele alınıyor;dördüncü bölümde ise II. Abdülhamit’inKürt politikası ve İslami bir Osmanlı milliyetçiliğikurma çalışmaları değerlendiriliyor. Beşinci, altıncıve yedinci bölümler bu kitabın temelini oluşturan “JönKürtler” ve onların 1898-1914 arasındaki politikalarınıiçermektedir. Bu bölümler, bu grubun Kürtkimliği ve Osmanlı vatanseverliği ile ilgili düşünceleriele alınıyor.

Author: Djene Rhys Bajalan
Language: Turkish
Eigenschaften: "Jön Kürtler - Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Kürt Hareketi (1898 – 1914)"
Author: Djene Rhys Bajalan
Language: Turkish
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Jön Kürtler - Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Kürt Hareketi (1898 – 1914)"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Please enter these characters in the following text field.

The fields marked with * are required.

Viewed