ZOZAN is closed - wholesale available.


In the last three years, we together made it possible to turn an idea into on of the biggest Kurdish platforms. Our gratitude goes out to each and every one of you who made it possible. Due to personal reasons, we have decided to pass on the opportunity to you so you can carry on with this legacy.
Individual orders are no longer possible. Orders already placed will be processed. Otherwise our products can be purchased at wholesale prices. Contact: https://www.zozan.com/contact

Kürt Kimliği ve Kültürü

Kürt Kimliği ve Kültürü
This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.

€5.50 *

Prices incl. VAT plus shipping costs

Delivery time approx. 21 working days

  • ZZN10700
Kürt Kimliği ve Kültürü Editörler: Philip Kreyenbroek&Christine Allison Yazarlar: Philip... more
Product information "Kürt Kimliği ve Kültürü"

Kürt Kimliği ve Kültürü

Editörler: Philip Kreyenbroek&Christine Allison

Yazarlar: Philip Kreyenbroek, Christine Allison, Kendal Nezan, Joyce Blau, William Eagleton, Amir Hassanpour, Ziba Mir Huseyni, Maria T. O’Shea, Karin Kren

İngilizceden Çeviren: Ümit Aydoğmuş

ISBN: 9789944382359

13.5x21.5, 264 sayfa

Bu kitap Kürt kültürü alanında her biri birer uzman olan yazarlar Kürt kültürünün, hem tarihsel olarak geçirdiği değişimin hem de bugün yaşadığı hızlı dönüşümün, panoramik bir görüntüsünü sunmaktadırlar.

Kürtlerin içinde bulundukları durumun Kürt kültürü üzerindeki olumsuz etkilerine karşın, kitabın yazarları Kürt sözlü geleneklerini, 20. yüzyılda Kürt yazılı edebiyatının gelişimini, yayıncılık ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasını, Kürtlerin inanç sistemlerini şekillendiren farklı İslami öğeler de dâhil olmak üzere Kürdistan’daki dini sistemlerin çeşitliliğini ve kostümler, eşyalar ve halı ve kilimlerin de içinde yer aldığı Kürt maddi kültürünü okura tanıtmayı amaçlamaktadırlar.

Kürt Kimliği ve Kültürü Kürt kültürünün ve onun değişimini belirleyen etkenlerin çeşitliliği ve derinliğini gözler önüne sermeyi amaçlayan geniş kapsamlı ve özgün bir çalışmadır.

Author: Christine Allison, Philip G. Kreyenbroek
Language: Turkish
Eigenschaften: "Kürt Kimliği ve Kültürü"
Author: Christine Allison, Philip G. Kreyenbroek
Language: Turkish
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Kürt Kimliği ve Kültürü"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Please enter these characters in the following text field.

The fields marked with * are required.

Viewed