ZOZAN is closed - wholesale available.


In the last three years, we together made it possible to turn an idea into on of the biggest Kurdish platforms. Our gratitude goes out to each and every one of you who made it possible. Due to personal reasons, we have decided to pass on the opportunity to you so you can carry on with this legacy.
Individual orders are no longer possible. Orders already placed will be processed. Otherwise our products can be purchased at wholesale prices. Contact: https://www.zozan.com/contact

ARWÛN Û LÛY - Seyîdxan Kurij

ARWÛN Û LÛY - Seyîdxan Kurij
This product is currently not available.
€4.95 *

Prices incl. VAT plus shipping costs

Delivery time approx. 21 working days

  • ZZN10883
ARWÛN Û LÛY Kîtabî rojnamewan / Nuştox Seyîdxan Kurij Arwûn û Lûy - Sonîkî Çoligî“ hetî... more
Product information "ARWÛN Û LÛY - Seyîdxan Kurij"

ARWÛN Û LÛY Kîtabî rojnamewan / Nuştox Seyîdxan Kurij Arwûn û Lûy - Sonîkî Çoligî“ hetî "Weşanxaneyî Nûbihar“ ra ame neşirkerdiş. Seyîdxan Kurij 20 serrîyo ke folklorî kirdkî sero xebat keno, ey heta nika zaf sonikî, meseleyî, fikreyî, vateyî verênan û deyîrî arêkerdî û kovar û rojnameyanî kurdan de dayî neşirkerdiş. Seyîdxan derheqî na xebatê xo de wina nuseno,Keyeyî ma di tim sonikî vacîyayîn. Sey zafê qicanî Kurdîstanî mi zî qijkekê xwi di şewanî zimistanî ê dergan di pîlanî xwi ra zaf sanikî gueştarî kerdî. Apî mi, baykî mi, dadîyê mi û emkênay mi hol sanikî vatîyen. Apî mi, mintiqê ma di yew çîrokbêjo namedar bi. Çi heyf ke apî mi rew merd, ez nieşkaya yi bidî qiseykerdiş. La mi cuwa pey emkênay xwi Qûmê Sêdxûnûn, mêrdê yay Şerîfî Farûn, biray xwi Diryeh, veyvê (vêvê) ma Cemîla, Xalê mi Yildiz û Hesen Can û çend kesanî bînan ra nuştî. Yin mi rî sanikî kerdî kasetan, mi kasetan ra nuştî. Ez eşkena vacî ki, ina xebatê yew keyî ya, yanî yew xebata kolektîf a.” Kîtabî „Arwûn û Lûy - Sonîkî Çoligî“ de 38 sonikî û 29 fiqreyî estî. Semedo ke wendoxi mintiqayanî bînan zî rehet biwanî Seyîdxan bi nameyî “Tayî Xususîyetî Fekî Çoligî” yew nuşte zî kîtab de neşir kerdo. No nuşte de nuştox fekî Çoligî û fekanî bînan yê kirdkî dano têvero û xususîyetanî fekî Çolîg îzah keno. Ancî kîtab de yew ferhengok zî esto. Penîyî kîtab de derheqî cuyê sonikvataoxan de zî malumat nusîyayo. Kîtabî "Arwûn û Lûy - Sonîkî Çoligî“ xebatê Seyîdxan û xususîyetî sonikanî kirdkî sero vervateyî M.Malmîsanij û Mehmed S. Uzun zî ca genî.

Author: Seyîdxan Kurij
Pages: 256
Language: Kurdî (Kirmanckî)
Eigenschaften: "ARWÛN Û LÛY - Seyîdxan Kurij"
Author: Seyîdxan Kurij
Pages: 256
Language: Kurdî (Kirmanckî)
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "ARWÛN Û LÛY - Seyîdxan Kurij"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Please enter these characters in the following text field.

The fields marked with * are required.

Viewed