Çil Hedîs / îmamê Newewî

Çil Hedîs / îmamê Newewî
This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.

€3.30 *

Prices incl. VAT plus shipping costs

Delivery time approx. 21 working days

  • ZZN10625
Yahya b. Şerefeddînê Newewî ku di nav alema îslamê de bi Îmamê Newewî tê naskirin ji mijarên... more
Product information "Çil Hedîs / îmamê Newewî"

Yahya b. Şerefeddînê Newewî ku di nav alema îslamê de bi Îmamê Newewî tê naskirin ji mijarên bawerî, exleq, îbadet, mafê jîndaran û hwd. Li gora xwe 42 hedîsên herî girîng hilbijartine û kirine kitêb. Çawa ku Îmamê Newewî jî di pêşgotina xwe de dibêje, gelek alîmên berî min jî xwe sipartine hedîsa: “Kî ji ummeta min re çil hedîsan ji mijarên dînî jiber bike, roja qiyametê dê Xweda wî di nav feqîh û aliman de bîne heşrê.” Û bi navê el-Erbaîn berhemên ji çil hedîsî pêkhatî anîne holê. Jiber meşhûrbûna navê wî û ji ber hilbijartina hedîsên muhîm Çil Hedîsa Îmamê Newewî di nav berhemên bi vî awayî de bêtir deng daye û belav bûye.

Author: Îmamê Newewî
Language: Kurdî (Kurmancî)
Eigenschaften: "Çil Hedîs / îmamê Newewî"
Author: Îmamê Newewî
Language: Kurdî (Kurmancî)
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Çil Hedîs / îmamê Newewî"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Please enter these characters in the following text field.

The fields marked with * are required.

Viewed