ZOZAN is closed - wholesale available.


In the last three years, we together made it possible to turn an idea into on of the biggest Kurdish platforms. Our gratitude goes out to each and every one of you who made it possible. Due to personal reasons, we have decided to pass on the opportunity to you so you can carry on with this legacy.
Individual orders are no longer possible. Orders already placed will be processed. Otherwise our products can be purchased at wholesale prices. Contact: https://www.zozan.com/contact

Çil Hedîs / îmamê Newewî

Çil Hedîs / îmamê Newewî
This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.

€3.30 *

Prices incl. VAT plus shipping costs

Delivery time approx. 21 working days

  • ZZN10625
Yahya b. Şerefeddînê Newewî ku di nav alema îslamê de bi Îmamê Newewî tê naskirin ji mijarên... more
Product information "Çil Hedîs / îmamê Newewî"

Yahya b. Şerefeddînê Newewî ku di nav alema îslamê de bi Îmamê Newewî tê naskirin ji mijarên bawerî, exleq, îbadet, mafê jîndaran û hwd. Li gora xwe 42 hedîsên herî girîng hilbijartine û kirine kitêb. Çawa ku Îmamê Newewî jî di pêşgotina xwe de dibêje, gelek alîmên berî min jî xwe sipartine hedîsa: “Kî ji ummeta min re çil hedîsan ji mijarên dînî jiber bike, roja qiyametê dê Xweda wî di nav feqîh û aliman de bîne heşrê.” Û bi navê el-Erbaîn berhemên ji çil hedîsî pêkhatî anîne holê. Jiber meşhûrbûna navê wî û ji ber hilbijartina hedîsên muhîm Çil Hedîsa Îmamê Newewî di nav berhemên bi vî awayî de bêtir deng daye û belav bûye.

Author: Îmamê Newewî
Language: Kurdî (Kurmancî)
Eigenschaften: "Çil Hedîs / îmamê Newewî"
Author: Îmamê Newewî
Language: Kurdî (Kurmancî)
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Çil Hedîs / îmamê Newewî"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Please enter these characters in the following text field.

The fields marked with * are required.

Viewed